Historia firmy


Firma GM SNADNA WITKOWSKA Sp.J. należy do wyróżniających się firm na lokalnym rynku, zwiazanych z budownictwem drogowym. Od początku działalności dysponuje tylko i wyłącznie polskim kapitałem, współpracuje z polskimi producentami, wzmacniając w ten sposób sektor gospodarczy. Przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót związanych z budową i modernizacją dróg, odnową nawierzchni drogowych, budową parkingów, placów i chodników. Roboty drogowe wykonywane są w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez instytucje samorządowe, na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.Przez blisko 27 lat działalności firma rozwijała się bardzo dynamicznie, sukcesywnie odnawiając park maszynowy, wzmacniała pozycję i wizerunek firmy na rynku robót drogowych, troszcząc się jednocześnie o stan środowiska naturalnego oraz warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. Założenia firmy realizowane są poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót drogowych oraz produkowanych mas bitumicznych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu, skuteczny nadzór nad dostawcami oraz podwykonawcami, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, terminowe wykonywanie powierzonych robót, dyspozycyjność, dbałość o środowisko naturalne, w szczególności w zakresie gospodarki odpadowej, poziomu hałasu, ryzyka zanieczyszczeń gleby i wód podziemnych a także spełnianie wymagań wynikających z innych przepisów prawnych oraz przepisów BHP.Od 2002 roku rozpoczęto budowę autostrad w Polsce.

Nasza firma może się poszczycić udziałem przy budowie autostrady A-2.

Prace były prowadzone na odcinkach:

  • Konin - Poznań
  • Komorniki - Nowy Tomyśl
  • Obwodnica Poznania

Nasza firma zatrudnia około 200 pracowników, jeśli chcesz dołączyć do grona zadowolonych ludzi, chcesz spełnić swoje ambicje zawodowe, zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami prac.

Firma posiada nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych do produkcji masy mineralno-asfaltowej oraz samodzielne laboratorium. Oferowane usługi są na najwyższym poziomie i w pełni satysfakcjonują Zleceniodawców. Bardzo dobra jakość wykonanych robót pozwala bez obaw udzielać długoletnich gwarancji.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 dla firmy Gembiak i Mikstacki