Oferta firmy
GM SNADNA WITKOWSKA SP.J. obejmuje


Szeroko rozumiane wykonawstwo robót drogowych:


 • budowę dróg
 • modernizację dróg
 • odnowę dróg
 • budowę parkingów i placów o nawierzchni bitumicznej
 • modernizację parkingów i placów o nawierzchni bitumicznej
 • odnowę parkingów i placów o nawierzchni bitumicznej
 • budowę parkingów i placów o nawierzchni asfaltowej
 • modernizację parkingów i placów o nawierzchni asfaltowej
 • odnowę parkingów i placów o nawierzchni asfaltowej
 • budowę parkingów i placów wykonanych z kostki brukowej
 • modernizację parkingów i placów wykonanych z kostki brukowej
 • odnowę parkingów i placów wykonanych z kostki brukowej

Produkcję:


 • mieszanki mineralno asfaltowej KR1-KR6
 • mieszanki SMA
 • Firma posiada znak CE.

Usługi sprzętowe i remontowe:


 • przystosowany do przewozu mas bitumicznych tabor samochodowy samowyładowawczy
 • sprzęt specjalistyczny do wykonania robót nawierzchniowych
 • sprzęt średni budowlany
 • sprzęt ciężki do wykonania robót ziemnych i podbudów

Zakresy wykonywanych badań laboratoryjnych:


 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych
 • badania podstawowe gruntów
 • badania terenowe
 • badania zagęszczania gruntu sondą lekką DPL
 • badanie nośności gruntu płytą VSS-e
 • badania betonów
 • badania kruszyw do betonów